Polityka prywatności i plików cookies

I. Informacje Ogólne

 • 1. Spółka getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12; 51-214 Wrocław (gS) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług gS oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 • 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (Polityka) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych jak również informacje o wykorzystywanych na stronach gS plikach cookies.
 • 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej i usług gS jest gS.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

 • 1. gS przetwarza dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) (dalej jako Ustawa).
 • 2. gS przetwarza dane osobowe Klientów w celach: świadczenia usług, marketingu własnych produktów i usług oraz podmiotów z Grupy Kaczmarski (www.krd.pl/grupa) jak również w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
 • 3. gS przetwarza dane osobowe Klientów przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niezbędne do świadczenia przez gS usług.

III. Prawa Klienta

 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, jak również ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

IV. Udostępnianie danych

 • Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

V. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 • gS dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

VI. Polityka plików „COOKIES”

 • 1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych,. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.
 • 2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania osób ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji osób korzystających ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz osoby korzystającej ze stron internetowych. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 • 3. Stosowane przez gS „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń osoby korzystającej ze stron internetowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • 4. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookie.s" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.
 • 5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Osoba korzystająca ze strony internetowej może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie osoby korzystającej ze strony internetowej. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta osoba korzystająca ze strony internetowej. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez gS akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej.

VII. Informacje końcowe

 • 1. gS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronach internetowych getscore.pl
 • 2. Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką prosimy kierować na adres e-mail: polityka.prywatnosci@getscore.pl


getSCORE sp. z o.o. ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

NIP: 8952058063
REGON: 36299200100000
KRS 0000585547

tel.: 71 773 64 80
getScore up