getScore
 • Bezpieczeństwo
 • Najwyższa jakość danych
 • Kompleksowe źródło informacji
getScore down

KIM JESTEŚMY?


getSCORE 

getSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji to innowacyjny projekt służący ocenie ryzyka kredytowego i ograniczaniu nadużyć finansowych.

Działanie getSCORE oparte jest na synergii informacji pochodzących od firm z sektora pożyczek konsumenckich oraz informacji gospodarczych z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

getScore

Dzięki kompleksowości informacji firmy udzielające pożyczek mogą zweryfikować potencjalnego pożyczkobiorcę i zdecydować, jaki produkt zaoferować klientowi.

KRD BIG SA

getSCORE to nowoczesny projekt, powołany we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA – liderem w obszarze informacji gospodarczej w Polsce.

Wieloletnia, uwieńczona sukcesami współpraca KRD BIG SA z branżą finansową pozwoliła nam doskonale poznać specyfikę firm udzielających pożyczek konsumenckich. Wiedza ta stała się doskonałą podstawą do stworzenia autorskich, w pełni bezpiecznych rozwiązań informatycznych, a w efekcie wdrożenia getSCORE Systemu Oceny Ryzyka Transakcji.Najwyższe bezpieczeństwo

getSCORE został zbudowany w oparciu o najnowsze technologie, co zapewnienia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. W celu zabezpieczenia informacji stosujemy szereg rozwiązań zapewniających m.in. poufność, integralność, dostępność oraz rozliczalność danych.

Podstawy prawne

Wymiana informacji przebiega zgodnie z regulacjami prawnymi:
 • Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Ukk)
 • Ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Uuig)
 • Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Uodo)

Specjaliści
IT

Nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego getSCORE czuwa 150 specjalistów IT Kaczmarski Group.

CO OFERUJEMY?

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

getSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji zbiera, przetwarza i ujawnia negatywne i pozytywne informacje o:


pożyczkobiorcach
 • Dane klienta
 • Kultura płatnicza

wnioskach
 • Dane wniosków
 • informacje o decyzjach

udzielonych pożyczkach
 • DANE AKTUALIZACYJNE TJ. O ODMOWIE LUB UDZIELENIU POŻYCZKI
 • HISTORIA SPŁAT
 • INFORMACJE O AKTYWNYCH PRODUKTACH
Informacje te obejmują znacznie większy zakres niż zapytania z Biur Informacji Gospodarczej , ponieważ skupiają w sobie szczegółowe dane przetwarzane przez firmy pożyczkowe i Krajowy Rejestr Długów BIG SA – największego i najdłużej działającego biura informacji gospodarczej w Polsce.

7

informacji o zobowiązaniach w KRD BIG SA

91

pobranych raportów
o sytuacji finansowej kontrahentów

DLACZEGO getSCORE

System Oceny Ryzyka Transakcji?


Dedykowane sektorowi pożyczek konsumenckich kompleksowe źródło informacji o zobowiązaniach finansowych konsumentów


Równoczesna obsługa zapytań w getSCORE i KRD BIG SA gwarantuje kompleksowość informacji i najwyższą jakość pobieranych danych


Przyspieszanie procedur weryfikacji wniosków i gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dzięki kompleksowości pobieranych informacji


Bieżąca aktualizacja danych dotyczących złożonych wniosków, ilości udzielonych i odrzuconych pożyczek oraz szczegółowy przebieg spłat


Wsparcie w procesach oceny i monitoringu ryzyka transakcji


Ochrona przed nadużyciami finansowymi i wyłudzeniami

SYSTEM PRZEPŁYWU DANYCH

getScore przepływ danych

ROZWÓJ getSCORE

Proponowany przez getSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji stanowi niezastąpione źródło informacji o zobowiązaniach finansowych dla sektora pożyczek konsumenckich. Celem projektu jest stały rozwój w oparciu o wymianę doświadczeń z naszymi klientami. Dlatego też nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem usług, aby zmniejszać ryzyko operacyjne towarzyszące naszym klientom w codziennej pracy.

KONTAKT


Marka getSCORE działa pod nadzorem
Kaczmarski Group Sp.j.

ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

NIP: 8952053350
REGON: 0000576742
KRS: 0000880153

tel.: 71 774 57 18
getScore up